Als inwoner van een bepaald land, in dit geval dus Nederland, is het altijd zo dat u rekening moet houden met het verplicht moeten afsluiten van één of meerdere verzekeringen. De autoverzekering is één van de verzekeringen welke bij wet is verplicht. Met andere woorden, vanaf het ogenblik dat u een auto in het verkeer wenst te brengen in Nederland dient deze verzekerd te zijn. Is dat niet het geval? Dan kunt u bij een controle tegen de lamp lopen. De boetes die worden gegeven voor het niet verzekeren van uw auto zijn overigens behoorlijk groot. Wilt u ook graag meer te weten komen over het afsluiten van de bij wet verplichte autoverzekering? Dan bent u op deze pagina echt wel aan het juiste adres!

Welk probleem stelde zich in het verleden?

Laat ons even teruggaan in de tijd, meer bepaald naar de periode waarin de autoverzekering nog niet wettelijk verplicht was. In die tijd was iedereen dus vrij om zelf te bepalen of hij of zij een verzekering voor het voertuig waar men eigenaar van was zou afsluiten. Heel wat mensen waren echter van mening dat dit weggegooid geld was waardoor ze dit uiteindelijk maar niet deden. Dat had echter grote gevolgen. Het niet afsluiten van een autoverzekering zorgde er namelijk niet alleen voor dat de persoon in kwestie niet was gedekt tegen schade, dit was ook het geval voor personen waar hij schade aan zou aanbrengen. Op deze manier liepen heel wat mensen op een zeker ogenblik tegen torenhoge kosten aan die ze niet konden betalen.

Bovenstaande zorgde ervoor dat de situatie in menig aantal landen al snel behoorlijk uit de hand liep. Dit uiteraard met alle gevolgen van dien. Het is omwille van deze reden dat de overheden van de verschillende landen in samenspraak met de verzekeraars hebben bepaald om de autoverzekering op te nemen op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen. Alleen op die manier kon men voorkomen dat mensen, telkens ze zich in het verkeer begaven een niet onaanzienlijk financieel risico liepen. Deze beslissing heeft er in de praktijk inderdaad voor gezorgd dat mensen bij het autorijden financieel aanzienlijk beter zijn beschermd.

Waarom is alleen de WA-verzekering wettelijk verplicht?

In navolging van bovenstaande stellen mensen zich meteen ook de vraag waarom dan uitsluitend de WA-verzekering bij wet verplicht is. Ook het antwoord op deze vraag is eigenlijk vrij logisch. Men moest bij het invoeren van de verplichte autoverzekering namelijk rekening houden met een aantal concrete factoren. Het ging hierbij onder meer om:

  1. De verplichte autoverzekering moest het bestaande probleem oplossen;
  2. De premie van de verplichte autoverzekering mocht niet te hoog liggen;
  3. Iedereen die deelneemt aan het verkeer moest gedekt zijn tegen schade;

Een perfecte oplossing vinden die voldoet aan alle bovenstaande eisen was in de praktijk niet zo eenvoudig. Het was bijvoorbeeld nagenoeg onmogelijk om de allrisk autoverzekering wettelijk verplicht te maken. Dit omwille van verschillende redenen, namelijk:

  1. De allrisk autoverzekering is lang niet voor elke bestuurder interessant;
  2. De kostprijs van een allrisk autoverzekering ligt erg hoog;
  3. Lang niet elke auto is zomaar allrisk te verzekeren;

Ook het invoeren van de beperkt cascoverzekering was eigenlijk iets wat men niet kon maken. Dit type van autoverzekering biedt namelijk alleen een meerwaarde ten opzichte van de WA-verzekering omdat ze bepaalde vormen van schade aan een geparkeerde wagen in kan dekken. Tellen we alles samen? Dan mag het duidelijk zijn dat het wettelijk verplicht maken van enkel en alleen de WA-verzekering veruit de beste keuze was die men kon maken.

Wat wanneer u geen autoverzekering kunt afsluiten?

Bovenstaand kopje zal bij veel mensen ongetwijfeld voor de nodige verwarring zorgen. Het feit dat de autoverzekering een bij wet verplichte verzekering is moet er namelijk toch voor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deze af te sluiten? Ja en neen. In eerste instantie is het namelijk zo dat er door elke verzekeraar die autoverzekeringen aanbiedt een onderzoek zal worden gedaan naar de exacte situatie van de persoon die de autoverzekering aanvraagt. Hierbij kunnen verschillende zaken aan het licht komen zoals:

  1. De persoon kan een strafblad hebben;
  2. Het is mogelijk dat de persoon in het verleden een grote betalingsachterstand had;
  3. Het schadeverleden van de aanvrager van de autoverzekering is extreem negatief;

In het bijzonder wanneer er niet zomaar één, maar wel meerdere van bovenstaande zaken zijn die gelden voor uw autoverzekering aanvraag zult u kunnen vaststellen dat menig aantal verzekeraars niet geneigd zullen zijn om u een autoverzekering toe te kennen. Kunt u uiteindelijk geen enkele verzekeraar vinden die dit mogelijk maakt? Dan zult u moeten kijken in de richting van het speciaal daarvoor opgezette collectief door verzekeraars.

Een autoverzekering afsluiten kan in principe altijd

Net omwille van het feit dat de autoverzekering een bij wet verplichte verzekering is, is het zo dat u deze inderdaad altijd moet kunnen afsluiten. Wanneer dat niet op de normale manier kan, dan zal er een beroep moeten worden gedaan op het collectief zoals eerder naar vermeld. Dit brengt echter een niet onbelangrijk nadeel met zich mee. Omdat u als potentiële verzekeringnemer verplicht bent om een beroep te doen op dit collectief betekent dat, dat u een aanzienlijk groter risico vormt, bijvoorbeeld op vlak van wanbetaling. Omwille van deze reden ligt de verzekeringspremie in dit geval dan ook gevoelig hoger. Bovendien is het vaak zo dat u op deze manier ook enkel en alleen de WA-verzekering kunt afsluiten. U kunt dan ook niet kiezen voor een meer uitgebreide autoverzekering.

Soms is ook een uitgebreide autoverzekering verplicht

Tot slot nog een belangrijk punt. Alleen de WA-verzekering is wettelijk verplicht. Dat klopt, maar in bepaalde gevallen toch een verplichting voor een meer uitgebreide autoverzekering. Hoe komt dat? Zeer eenvoudig. Dit heeft alles te maken met het feit dat bijvoorbeeld een leasingmaatschappij kan eisen dat een lease-auto allrisk wordt verzekerd voor de duur van het leasingcontract. Op deze manier wil men een bepaalde zekerheid inbouwen voor het moment waarop de lease-auto in kwestie mogelijks ernstige, materiële schade zou oplopen. Wanneer u een auto gaat leasen is het dus altijd belangrijk om even grondig te controleren wat de exacte vereisten zijn met betrekking tot het afsluiten van een autoverzekering voor die lease-auto.

Weten welke autoverzekering het beste bij u past? Kijk dan snel op de website van Diks Verzekeringen.